„Velice moc si toho vážím, protože je to ukázkou toho, že si někdo váží toho, co děláme my, studenti. Je to motivace jak pro nás samotné, tak pro další ročníky mladých, nadějných studentů," řekl po ocenění od hodonínské radnice Petr Koluch.

Záběr jeho zájmů je na maturanta opravdu široký. „Od mládí jsem workholický typ, takže si to nějak nepřipouštím. Čím má víc práce, tím víc mě to nutí vypořádat se s časem a motivuje mě to k další činnosti," uvedl Koluch.

Například v celostátní historické soutěži Čtenice, kterou pořádá Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, získal první místo s prací Vývoj Židovské obce v Hodoníně v proudu času doplněný Tajemství domu Redlichů. „Plánujeme s krajem a městem, že bychom to mohli veřejně publikovat. Myslím si, že by obyvatelé města ocenili něco se dovědět o historii židů," sdělil hodonínský gymnazista.

Dále publikoval v Duze, kterou vydává Moravská zemská knihovna v Brně a odborném sborníku Jižní Morava, který vydává Muzejní a vlastivědná společnost Brno ve spolupráci s Moravským zemským archivem Brno.

Koluch je navíc průvodcem se specializací pro Jihomoravský kraj, ale provází i po muzeích a galeriích ve Vídni. „Angažuje se také v oblasti výtvarného umění, kdy v roce 2009 pořádal vlastní výstavu v Městské knihovně Hodonín s názvem Pocta předkům," upozornila Hana Matějková z hodonínského odboru školství a mládeže.

Mladý student se zajímá také o jazyky. „Kromě aktivní i pasivní znalosti anglického a německého jazyka se zajímá o jazyk latinský a starořecký," podotkla Matějková.

Nadějný vědec spolupracuje kromě hodonínské městské knihovny i s knihovnou Jiřího Mahena v Brně a pořádá přednášky v Knihovně města Olomouce a v brněnské pobočce Židovského muzea Praha.

A co připravuje Koluch v nejbližší době? „Chystám se na další práci, která bude věnovaná etice a vývoji společnosti dnešní doby. Myslím si, že etika je v dnešní době neuvěřitelně potlačovaná," nastínil Koluch. Toho ještě čekají také přijímací zkoušky na filozofickou fakultu obory dějiny umění, filozofie – religionistika, a následně na obor teologie.