Všímavost projevili žáci ze školního parlamentu. „Viděli, že zbývá velké množství potravin z projektu Svačiny do škol. Napadlo je kontaktovat zdejší charitu a jejich projekt se hned rozběhl,“ přiblížil zástupce ředitele školy Martin Fiala. Vždy jednou za čtrnáct dní tak putují k chudým dětem dvě až tři bedýnky s čerstvým ovocem a jídlem.

Školáci základní školy va Vančurově ulici v Hodoníně přišli s originálním nápadem. Svačiny, které nesní, věnují prostřednictvím Charity chudším dětem.Zdroj: Oblastní Charita Hodonín

Podle Ludmily Malé z oblastní Charity Hodonín se jedná o ojedinělý projekt. „Díky žákům školy Vančurova se možná připojí i další,“ přeje si Malá a dodává. „Děti nejsou lhostejné ke svému okolí a často jsou všímavější, než my dospělí,“ říká.

Charita pak svačiny předává matkám s dětmi v tamním domově.

Zhruba stovka dětí z chudších rodin může využít i školní obědy zdarma. Do evropského projektu se prostřednictvím kraje přihlásily všechny základní i mateřské školy v Hodoníně. Potřebný souhlas zřizovatele jim k tomu udělili radní města na dubnovém zasedání. „Díky tomu se na naší škole naobědvá zdarma na čtyřicet dětí,“ uvedl ředitel základní školy na Mírové ulici Vlastimil Letovský.