Ve spodní části zvonice je umístěná kaplička. „V kapličce opravujeme oltář, aby vypadala jako v dřívějších dobách. Byla totiž podmáčená," řekl svatobořicko-mistřínský starosta Miroslav Veselý.

V kapličce bylo nutné odstranit staré omítky a sanovat zdi. Stejně jako zbytek zvonice získají nový nátěr. Součástí oprav je i střecha. Rekonstrukce má být hotová koncem srpna, náklady dosahují výše asi jednoho milionu korun.

V posledních letech zvonily zvony ve Svatobořicích nepravidelně, poslední dva roky vůbec. Je totiž problém sehnat zvoníka. Proto se obec rozhodla pro dálkově ovládané elektronicky řízené zvony. Budou jako v minulosti dva, jeden větší a takzvaný umíráček. V plánu je, že velký zvon se může rozeznít ráno, v poledne a večer, umíráček pak o pohřbech, vše ale také záleží na domluvě s obyvateli.

První písemné zmínky o zvonici pochází z roku 1719. Je ale možné, že je ještě starší. „Byla postavená na rozhraní panského dvora a obce. A vrchnost tehdy potřebovala nějakým způsobem svolávat obyvatele," přiblížil vedoucí Kulturního domu ve Svatobořicích-Mistříně Rostislav Marada. Budova tedy měla původně hlavně světský charakter.

Náboženského využití se jí dostalo až později, přesné datum se však nepodařilo dohledat. Zvonice kvůli novému účelu musela projít stavebními úpravami, díky nimž vznikl v její spodní části malý svatostánek. Byla pak zasvěcená svatému Rochovi a svaté Rozálii, jim byl věnovaný i votivní obraz nad oltářem. „Tito světci jsou ochránci před nemocemi a především před morem a cholerou. Cholera tehdy zemi i Svatobořice sužovala, především při rakousko-pruské válce v roce 1866. Ve Svatobořicích na tuto nemoc zemřelo sto třicet osob," doplnil Marada.

Podle Jaromíra Mičky z Národního památkového ústavu Brno není zvonice památkově chráněná, je však památkově cenná. „Záměr oprav obec podrobně konzultovala s památkovým ústavem i s Městským úřadem v Kyjově. To je určitá záruka zachování památkové hodnoty," sdělil Mička.

Ani malý domek, který ke zvonici přiléhal, není původní. Vznikl v roce 1903 jako skladiště tenkrát mladého sboru svatobořických hasičů. „Spojili dobré s užitečným. Ten, kdo šel zazvonit poplach, že hoří, tak zrovna nachystal stříkačku," popsal Marada.

Hasiči si ale roku 1934 postavili novou zbrojnici. Domku už nebylo tolik potřeba, sloužil mnoha jiným účelům. Bývala tam trafika, vykupovalo se v něm mléko od zemědělců. V nedávné minulosti tam měli svou klubovnu skauti. Obec chtěla domek také opravit, byl ale v tak špatném stavu, že jej bylo nutné strhnout.

Uvažovalo se o stavbě nového, ve Svatobořicích-Mistříně však pro něj není využití.