Co se dělo v Templářských sklepech po uveřejnění výsledků kontrol inspekcí?
Pokud inspekce přistoupila k tomu, že buzeruje obchodníky a nutí je vína stahovat z trhu, tak už to není žádná sranda. Obchodníci se tomuto podvolují. Vznikl tak velký problém s výměnou vín. Také vinaři pociťují nejistotu, protože také ověřují původ hroznů přes registr vinic. Neví dne ani hodiny, kdy inspekce řekne, že se jí to nelíbí. Zároveň jediný způsob, který nám doporučují, je ověřovat si původ telefonicky. Ten je nezákonný a nelze zpětně kontrolovat.

Dá se už teď vyčíslit škoda, která vznikla Templářským sklepům?
Ve chvíli, kdy se zprávy od inspekce rozšíří mezi lidi, tak spotřebitelé ztratí důvěru v to, co pijí. Ztráta tak nevznikne jen Templářským sklepům, ale celému moravskému vinařství a bude se pohybovat v miliardách korun. Co se týče Templářů, ztráta může činit až dvě třetiny z ročního půlmiliardového obratu firmy. Vše záleží na tom, zda bude inspekce zveřejňovat lživé informace a ničit dobré jméno Templářských sklepů Čejkovice.

Jaké jsou tedy z vašeho pohledu největší prohřešky inspekce?
Prohřešky jsou tři. Hlavní je vyvolání nejistoty a paniky, jestli prověřování přes registr vinic je v pořádku, nebo ne. Dalším prohřeškem inspekce jsou nezákonné a svévolné kontroly v Templářských sklepech. A třetí rovinou je masivní medializace lživých informací ze strany inspekce. Templářům tak nevzniká jen finanční škoda, ale inspekce poškozuje i jejich dobré jméno.

Dá se vůbec napravit pošramocené jméno firmy?
Když to opět vezmu ve třech rovinách, tak ředitel Šebesta by měl vysvětlit vinařům a spotřebitelům, jestli registr vinic poskytuje jistotu, že informace uváděné na láhvi jsou v pořádku a důvěryhodné. V případě, že ne, tak registr vinic musíme přepracovat. Do té doby bude moravské a české vinařství nedůvěryhodné. Co se týče další roviny, tak podle našich právníků už kontrola nejde dokončit dle právních předpisů. A další pohled je ten, že pokud už jednou o vás někdo napíše, že pančujete, tak to přetrvává. Nepomůže ani následné vyvrácení tohoto nařčení.

Templáři už také inspekci zažalovali. Je reálné, aby soud rozhodl do Vánoc?
Nejde o rozhodnutí soudu ve věci, ale ve vyhovění žádosti o zrychlené projednání a také o odložení nařízení inspekce. Samotné rozhodnutí soudu bude trvat několik měsíců i let. V zájmu Templářů je samozřejmě co nejrychlejší průběh, aby se nezvyšovaly finanční ztráty a inspekce začala dodržovat zákon.

Proč podle vašeho názoru takto inspekce jedná? Je možné, že jsou v tom zájmy jiných osob?
Podle informací a indicií jde o konkurenční boj subjektů, kterých se úspěchy Templářů dotkly.