Vloni jej ve své reportáži vylíčila ne zrovna přívětivě reportáž televize Nova. Místostarosta se poté ohradil, že reportáž byla zpracována tendenčně s úmyslem poškodit. Za pravdu mu nedávno dal Syndikát novinářů.

Reportáž s názvem Ty, ty, ty byla součástí březnového vysílání pořadu Občanské judo. Šlo o možnost výpovědi z nájmu bytů dvou rodin, které hrubě narušovaly dobré mravy.

„Celá reportáž byla velmi tendenční a sestříhaná, s cílem najít viníka, tedy Město Kyjov. To se samozřejmě podařilo, protože bulvární televize potřebuje kauzy, aby sledovanost byla co nejvyšší,“ píše místostarosta v dopise, který zveřejnila kyjovská radnice na svém webu.

Místostarosta se rozhodl bránit. Oslovil se svými výtkami zmíněnou televizi, ovšem bezúspěšně. Proto se poté obrátil na Syndikát novinářů ČR, kterému poskytl vlastní hodinový záznam z jednání. K němu uvedl své námitky vůči reportérce, která se podle něj dopustila porušení Etického kodexu novinářů.

„Komise oslovila redakci Nova, kolega Kruml požádal o vyjádření R. Johna. Bez odezvy. Místostarosta nabídl svůj záznam, nicméně ve zhoršené kvalitě. Komise má za to, že k pochybení opravdu došlo,“ zní verdikt syndikátu publikovaný na jejich serveru.

„Vážím si stanoviska Syndikátu novinářů ČR a přemýšlím nad tím, čeho jsou někteří novináři schopni. Nezajímá je skutečnost, nedodržují principy objektivity a vyváženosti, jsou schopni pošlapat základní pravidla novinářské etiky,“ zakončil svůj dopis Hula.