Období středověku se těší pro svou tajemnost velikému zájmu veřejnosti. V centru pozornosti historických badatelů je však toto téma už delší dobu.

„Pořádaná konference bude zhodnocením a vyvrcholením dlouholetého zkoumání rytířských řádů na území České republiky a okolních zemí,“ nastínil obsah samotného jednání jeden z vystupujících odborníků Libor Jan z Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Vznik rytířských řádů souvisel s křížovými výpravami a jejich hlavní náplní byla obrana posvátných míst křesťanství v Palestině. Ve střední Evropě spočívala jejich činnost především v ekonomické a duchovní oblasti. Vedoucí představitelé vstupovali nezřídka do vysoké politiky jako diplomaté a rádci zdejších panovníků.

„Na našem území vlastnili nejrozsáhlejší majetky johanité, své řádové domy zde měli také templáři,“ hodnotí působení rytířských řádu v českých zemích Jiří Mitáček, vedoucí oddělení Moravského zemského muzea.

Tato informace má velký význam nejen z pohledu Moravy a Čech, ale i přímo Slovácka. Johanité i templáři vlastnili v okrese Hodonín mnoho vesnic.

Se svými odbornými příspěvky v Čejkovicích vystoupí znalci rytířských duchovních řádu z České republiky, Rakouska, Německa, Itálie, Polska a Maďarska.

„Konference tohoto typu se bude konat vůbec poprvé a jsme rádi, že se můžeme účastnit jako spoluorganizátoři,“ dodává Lukáš Lukáš za Templářské sklepy Čejkovice.

„Osobně jsem velice zvědav na každé nové poznatky o rytířských řádech,“ uzavírá.

Umístění do Čejkovic není náhodné. V tamní templářské komendě sídlil komtur Ekko, který byl na přelomu 13. a 14. století nejvýznamnějším představitelem řádu v Čechách i na Moravě.