Petiční akce proti zřízení centra zpracování odpadů v Těmicích dospěla až k pozastavení řízení o územním rozhodnutí. To stopla firma Ekor s tím, že vyčká na výsledek ankety. Většinový vlastník firmy Dobrovolný svazek obcí Severovýchod se navíc zavázal, že bude dál pokračovat ve stavbě bez hygienizační jednotky, ukládání kuchyňských zbytků a přidávání kuchyňských zbytků po hygienizaci. „Toto prohlášení je podmíněno stažením žaloby na uložení povinnosti zdržet se stavby, podané paní Ivanou Kostílkovou,“ píše předseda svazku Severovýchod František Lukl, s tím, že petiční výbor podpoří dohodnutou variantu kompostárny bez hygienizační jednotky.

Těmičtí měli v páteční a sobotní anketě na výběr ze tří možností. Buď že souhlasí s vybudováním kompostárny v takové podobě, v jaké byla projekčně zpracovaná, nebo, že jsou pro centrum zpracování odpadů, ale bez hygienizační jednotky. A třetí možností je vyslovení nesouhlasu se stavbou.

Těmický petiční výbor ctil dohodu a voličům doporučil, aby zaškrtli druhou variantu. „V praxi to znamená, že se nebudou svážet do centra zpracování odpadů kuchyňské zbytky a ani jejich zhygienizovaná podoba,“ píše v příloze anketního lístku petiční výbor. Ten zároveň varoval před křížkem u třetí možnosti, která by znamenala v konečném důsledku kompostárnu i s hygienizací.

To však nepomohlo. Dvě stě třináct hlasujících vyslovilo nesouhlas s vybudováním kompostárny. Za obě varianty pro kompostárnu byly jen sto devadesát čtyři hlasy. „Nevím, jak to dopadne. Jestli kompostárna bude, nebo nebude. Uvidíme, jak se k tomu postaví obecní zastupitelstvo,“ řekl zástupce předsedy petičního výboru Tomáš Žůrek.

To by mělo zasednout příští středu. „Anketa dopadla špatně pro ekologii, špatně pro dvaačtyřicet obcí. Navíc jako zastupitelstvo se budeme muset řídit výsledky ankety, tedy že s kompostárnou nesouhlasíme. Ještě je otázka, co na to řekne stavební úřad, protože nevím, jestli najdeme nějaký důvod, proč stavbu zastavit,“ zamýšlí se nad dalším postupem těmický starosta Karel Král.

Ten navíc upozorňuje na další problémy. „Není to stavba na našich pozemcích, ani v našem areálu. Jde o stavbu, která je tři sta padesát metrů od obce. Navíc kompostárna by měla mít přínos pro skládku, protože by se tolik neskládkovalo. Myslím si, že by ani tolik nesmrděla,“ domnívá se Král.

Anketa
Oprávnění hlasující: 715

Počet hlasujících: 416

Pro kompostárnu: 16

Pro kompostárnu bez hygienizací: 178

Nesouhlas s kompostárnou: 213

Neplatné hlasy: 9