Z vizuální části poznají hlavně novou výmalbu a podlahy. „Na stěny chceme namalovat obrázky českých autorů. Například Josefa Lady, Zdeňka Milera nebo Václava Čtvrtka. Nyní zjišťujeme postup užití těchto obrázků, abychom neměli problémy s autorskými právy," uvedl starosta obce Antonín Hanák.

Návštěvníci knihovny se mohou ale těšit také na úplně nové vybavení. Čtenářský prostor doplní tři počítače, dva pro příchozí a jeden pro knihovnici, čtečka čárových kódů, multifunkční tiskárna, dataprojektor a audiopřehrávač.

Obec navíc zakoupila licenci na nový knihovní systém a služby spojené s převodem dat. „Vybavení zaplatíme částečně z dotace. Podali jsme kvůli ní žádost, kterou úřady posoudily kladně. Dostali jsme obnos ve výši čtyřiceti tisíc korun," přiblížil terezínský starosta. Zbylých pětadvacet tisíc půjde z obecního rozpočtu.

Hanák věří, že veškeré práce skončí podle předpokladů a v září do knihovny zavítají první čtenáři. „Máme pouze jednoho kmenového zaměstnance a vše, co si objednáme službou, zatíží obec. Proto se snažíme postupovat maximálně svépomocí. Nepřipouštíme si však, že by se nám dílo nepodařilo uskutečnit," uvedl starosta.

O rekonstrukci knihovny začali Terezínští usilovat už v minulém volebním období. „Bylo třeba zvýšit úroveň občanské vybavenosti," uvedl Hanák s tím, že časem by v knihovně mohl vzniknout také dětský koutek a posezení. „I na tuto oblast se pochopitelně budeme snažit získat další příspěvky či granty," zakončil Hanák.

HANA NENIČKOVÁ