„Vysvětlujeme lidem, co všechno se dá recyklovat a jak mají odpad třídit,“ popsal smysl prohlídky vedoucí dvora Radomír Kuchynka.

Odpad, který se do dvora dostává, se ještě dál třídí, protože lidé házejí do kontejnerů i to, co do nich nepatří. Proto pořídila Tespra třídící linku.
Zbytečně znepříjemňuje zaměstnancům práci hlavně jídlo, které do tříděného odpadu v žádném případě nepatří.

Než se dostane odpad do třídírny, stráví v kontejneru třeba čtrnáct dní, zvlášť maso potom připraví dělníkům nepříjemnou směnu.

Dvůr bere odpad od lidí z Hodonína zdarma, přespolní a podnikatelé musí platit. Vybírá i nebezpečný odpad, suť, elektrospotřebiče a další.