Mají upozorňovat i na největší rizika těžby. Jsou spojená s hrozbou ovlivnění kvality podzemní vody. A to možnou kontaminací nečistotami, která by mohly vniknout do těžebny při povodních. „Nechápeme, proč i přes tyto poklady, které ministerstvo mělo, zůstalo jeho stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí neměnné,“ diví se předseda Vodovodů a kanalizací Hodonín Pavel Čejka.

Podle mluvčí ministerstva životního prostředí Petry Roubíčková posudky do procesu nevnesly žádné nové poznatky s tím, že navíc nově existuje i judikát soudu. Ten resortu přímo ukládá stanovisko EIA nerušit, mohou-li být nové skutečnosti, které v průběhu celého povolovacího procesu vyvstanou, vypořádány v navazujících řízeních. „To je právě případ Uherského Ostrohu. Ostatně je to právě Báňský úřad, který těžbu povoluje na základě zvážení všech argumentů, které má v řízení k dispozici, a který by měl na základě všech dostupných posudků rozhodnout o povolení či nepovolení těžby,“ tlumočila postoj ministerstva Roubíčková.

Firma vyjádření geologů poslala na obvodní báňský úřad, který se zabývá žádostí těžaře o stanovení dobývacího prostoru. „Zpracovává se koncept finálního rozhodnutí. Do posledního okamžiku před jeho vydáním je možné přijímat námitky účastníků řízení,“ řekl mluvčí Státní báňské správy Bohuslav Machek.

Firma potřebuje nejen stanovit dobývací prostor, ale i povolení těžby. Proti ní se na jihovýchodě Moravy vyslovilo víc než jedenáct tisíc lidí.

Těžba štěrkopísku. Ilustrační foto
Ministerstvo souhlasí s těžbou štěrkopísku. Starostové z okolí jsou pobouření