Mladíci obžalovaní z trestných činů v souvislosti s vraždou Jana Tóta popírají spojitost s neonacistickými organizacemi, přesto jsou někteří z nich na fotkách z akcí těchto organizací jen pár týdnů před vraždou. Monitorováním pravicových extremistů se zabývá i nadace Tolerance a občanská společnost.

Jakým způsobem funguje monitorování stoupenců ultrapravice?
Vlastní monitoring provádí policie v souladu se zákonem o policii, trestním zákonem a trestním řádem. Sleduje především výskyt příznivců ultrapravice na veřejných setkáních, jejich internetovou aktivitu a trestnou činnost

Jaké jsou dnes u nás nejvlivnější ultrapravicové skupiny a kolik mají přibližně stoupenců?
Mezi nejaktivnější extrémně pravicové subjekty řadíme militantní neonacistickou organizaci Národní odpor, dále neofašistický Národní korporativismus, neonacistické Autonomní Nacionalisté, českou pobočku Blood and Honour a další. Za radikální nacionalistické skupiny lze považovat politickou stranu Národní strana, občanské sdružení Vlastenecká fronta, občanské sdružení Národní sjednocení a další. Počty příznivců ultrapravice od extremistů po radikály se odhadují až ke čtyřem tisícům. Jednotlivé skupiny se personálně prolínají.

V devadesátých letech se objevilo několik rasově motivovaných vražd, jaká je podle vás situace dnes?
Poslední odsouzená rasově motivovaná vražda se stala v roce 2001. Podle statistik ministerstva vnitra a ministerstva spravedlnosti počty trestných činů motivovaných nenávistí k jiné rase klesají. Trestných činů spočívajících ve fyzickém útoku na osoby jiné rasy, pleti, nebo ideologie a náboženství je ročně patnáct. V poslední době je v Brně soud, jehož předmětem je trestní stíhání osob, které polily toluenem a zapálily Roma. Je potřeba zajistit, aby byl důsledně zkoumán případný rasový motiv vraždy a eventuální napojení pachatelů na některou extremistickou skupinu.

V uplynulých letech se hodně mluvilo o toleranci policie k rasistickým a nacistickým projevům. Jaká je situace dnes?
V současné době existují v České republice regiony nulové tolerance, kde policie vůči neonacistům postupuje velmi tvrdě, a tedy se tam téměř žádné ilegální neonacistické akce nepořádají. Existují ale regiony, ve kterých se pravidelně pořádají neonacistické koncerty právě proto, že policie proti nim nezasahuje. Je tedy možné konstatovat, že situace se zlepšila, ale stále není ideální. Je třeba především odstranit nedůvěru poškozených vůči orgánům činným v trestním řízení.