Teplo domova je nenahraditelné. Někteří lidé si jej ale vytváří i za cenu poškozování životního prostředí. Topná sezóna začala a s ní přibývá případů, kdy lidé spalují všechno možné. Na lehkovážné jedince si stěžuje řada představitelů obcí. Malé zdroje znečišťování ovzduší jsou v jejich kompetenci, ale vedení vesnic si s problémovými lidmi dlouhodobě neví rady.

„Problém spalování odpadů je asi aktuální pro všechny obce. I když je u nás v provozu sběrný dvůr odpadů, najde se pár jednotlivců, kteří zejména v noci tento odpad v kamnech na tuhá paliva pálí,“ uvedl starosta Hovoran Josef Grmolec. Jeho názor sdílejí i další.

„Občas se line obcí zápach, když někdo spaluje nějaký odpad. Ale těžko odhadneme, od koho jde, a když už, tak vás majitel nepustí k sobě domů,“ řekla starostka Vacenovic Blanka Bábíčková.

Její slova o bezmocnosti potvrdila i vedoucí odboru životního prostředí v Hodoníně Milana Klapalová. „Těžké je i dokázat, zda se v kotli spaluje něco jiného, než na co má certifikaci,“ poznamenala Klapalová.

Pálení odpadu je přestupek

Lidé znečišťující ovzduší se dopouštějí přestupku. „Máme to ošetřeno vyhláškou i sankcemi, ale zplodiny z komína není jednoduché změřit,“ posteskl si starosta Sudoměřic Stanislav Tomšej.

Obce tak zatím jen pořád dokola občany na zákaz spalování upozorňují.

„Pomalu v každém obecním zpravodaji se tím zabýváme a často vyhlašujeme zákaz pálení plastů a podobných materiálů. Ale co můžeme dělat. Pouze přesvědčovat lidi a informovat je o nebezpečí škodlivin,“ dodal Tomšej.

Nezodpovědní „paliči“ odpadu mohou poškodit i zdraví ostatních lidí.

„V dnešní době, kdy podstatná část obyvatel trpí alergiemi, je takové chování nezodpovědné,“ tvrdí starosta Dambořic Josef Kratochvil.

Jeho slova upřesnil primář plicní ambulance hodonínské nemocnice Otto Urban. „Nejhorší je spalování umělohmotných PET láhví, při kterém se vytváří toxické plyny. Při jejích vdechnutí může dojít až k zúžení průdušek a dušení,“ upozornil Urban.