Z přístavu vyjelo deset strojů k veselskému zámku, minulo historickou elektrárnu a po průjezdu Bartolomějským náměstím zamířil konvoj ke kostelu svatých Andělů strážných. Odtud pak k vlakovému nádraží a ulicemi v centru města k Panskému dvoru a kolem kostela Panny Marie zpět do přístavu. „Zájem obyvatel i turistů nás sice překvapil, ale doufali jsme v něj. Průjezd plechové kavalerie jsme naplánovali tak, aby oslovil i lidi, kteří by jinak ke kanálu nepřišli. Mnozí následovali pomalu jedoucí traktory až k přístavišti," uvedl spoluautor nápadu znovu spojit unikátní vodní cestu s dílem konstruktéra Svobody ředitel Baťova kanálu Vojtěch Bártek.

Všech deset vystavených plně funkčních strojů se po hodinové vyjížďce Veselím nad Moravou vrátilo zpátky. „Přesvědčili jsme se, že všechny traktory jsou v dokonalém technickém stavu. Při průjezdu spanilé jízdy městem se jeden traktor zatoulal. Městští policisté jej ale vyhledali s pomocí kamerového systému a stroj se vrátil do kolony," uvedl Bártek.

Stroje z dílen konstruktéra Václava Svobody koupila ve druhé polovině třicátých let minulého století firma Baťa pro tažení svých člunů s lignitem po dopravním zavodňovacím kanálu. „To je historie, která nás dodnes ovlivňuje. Na Baťově kanále a u Moravy jsem prožila dětství. Jsem ráda, že jsme si znovu uvědomili, jak úžasné dílo pan Baťa před válkou vybudoval. Pak nám chtěl někdo jeho myšlenky vymazat z paměti. Díky vzdělaným a inteligentním lidem se k nám slavná historie vrátila," prohlásila učitelka Marie Pavková ze zarazické školky.

Po jedenácté hodině dostoupalo napětí v přístavišti k vrcholu. „Josef Petr je vnukem konstruktéra Václava Svobody a nabídl nám, že ve Veselí stylově spojíme osmdesátá výročí zahájení stavby Baťova kanálu a výjezd prvního Svobodova traktoru z jeho dílen," představil tři roky utajovaný plán Bártek. Obě osmdesátky firem Svoboda a Baťa se spojily a lidé spatřili tažení člunu traktorem Svoboda DK 10.

Přípravy na návrat dávné historie pozoroval na břehu kanálu s napětím i starosta Veselí nad Moravou Miloš Kozumplík. „Baťův kanál a jeho obnova a rozvoj jsou pro celý region velkým přínosem. Uvědomuji si, že voda a stavby na ní vytvářejí charakter Veselí. Na břehu Moravy jsem se narodil i prožil dětství. Byl dlouho členem vodáckého oddílu. Baťák v zimě zamrzal jako první vodní plocha. Hrávali jsme na něm hokej. V době středoškolských studií na strážnickém gymnáziu jsem jednou přijel z Veselí do Strážnice do školy na bruslích," vzpomněl starosta města.

Opačným směrem doputoval do Veselí na výstavu jediný funkční exponát, který dosud slouží k odborné výuce ve Střední škole Strážnice. Vrcholem dopoledního programu se stalo očekávané tažení pontónové lodi jedním z traktorů. Mnohatunové plavidlo odtáhl na dnešní poměry miniaturní Svobodův traktor stejně lehce jako před osmdesáti lety po naplánované asi dvě stě metrů dlouhé trase.