Uzavření partnerské smlouvy schválili místní zastupitelé 27. května.
Podle místostarostky Zuzany Domesové město Hodonín nevidí jediný důvod, proč neuzavřít smlouvu o partnerském vztahu. „Pokud vám někdo nabídne ruku, tak se to neodmítá. Trebišov nemá mnoho zkušeností a já si myslím, že toto přátelství bude plodné pro obě strany,“ dodala Domesová.

Připravenou partnerskou smlouvu podepíší zástupci obou měst nejdříve v Hodoníně při Svatovavřineckých slavnostech, a to za účasti trebišovské delegace v doprovodu tamního třiatřicetičlenného folklorního souboru. Poté smlouvu podepíší zástupci Hodonína v Trebišově při Dnech Trebišova, které se konají 28.srpna.

Dohoda má docílit toho, že obě města a jejich obyvatelé navážou partnerský vztah. Spolupráce by měla být stěžejní v několika oblastech, například v politickém, hospodářském, kulturním a sportovním životě, v udržování trvalých kontaktů mezi představiteli měst a nebo v otázkách školství.

Město Trebišov se svými dvaceti dvěma a půl tisíci obyvateli se nachází v Košickém kraji na jihovýchodě Slovenska. Je to menší okresní město s několika školami. Jsou zde například dvě gymnázia, obchodní akademie, střední průmyslová škola potravinářská a také základní umělecká škola a šest základních škol.

Trebišov leží mimo jiné ve vinařské oblasti podobně jako Hodonín.