„Webové stránky jsme změnili přibližně po čtyřech, možná pěti letech. Myslím, že jejich nová vizáž se povedla. Přijdou mi mnohem přehlednější. 
S těmi původními jsem měla problém i já sama, zdály se mi opravdu složité,“ přiznala starostka Tvarožné Lhoty Martina Bílová s tím, že do soutěže se obec nepřihlásila kvůli ceně samotné, ale spíš kvůli ještě většímu zkvalitnění toho, co má obecní web lidem přinášet.

„Přihlášení do soutěže pro nás znamená to, že náš web budou po jeho obsahové stránce hodnotit odborníci. Díky tomu se tak můžeme dozvědět, jestli máme uveřejněné rozpočty v dostatečném rozsahu nebo jestli jsou informace zveřejněné podle předpisů. Účast v soutěži nám ukáže, kde máme rezervy, jestli je web dostatečný jak po stránce vzhledové, tak především té sdělovací,“ doufá Bílová ve zpětnou vazbu.

Kromě odborníků v soutěži uděluje cenu i veřejnost. O tom mohou lidé rozhodnout do 22. února do 16.00 pro krajské kolo a do 23. března do 16.00 pro kolo celostátní.

Zlatý erb je soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky. Letos se koná již po čtrnácté. Soutěž je rozdělená do tří kategorií: nejlepší webové stránky města, nejlepší webové stránky obce a nejlepší elektronická služba. „Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných lidem i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích České republiky,“ stojí na oficiálním webu soutěže. Ten zájemci najdou na adrese www.zlatyerb.obce.cz.

Soutěž se uskuteční v pěti krajských a jednom navazujícím celostátním kole. „Nedoufáme v žádnou cenu, po vyhodnocení našeho nového webu ale můžeme zjistit, kde je potřeba ho pro lepší orientaci a informovanost lidí ještě vypilovat,“ uzavřela Bílová.