„Objevili jsme v místech především pravěké, ale také středověké sídliště,“ uvedl vedoucí výzkumu Jaromír Šmerda. Podle něj šlo o dvě různé kultury. Na místě se podařilo objevit lidské pozůstatky, které byly v tehdejších odpadních jámách.

„Zvláštní na nich bylo, že skelety nebyly celé. Zřejmě ta těla ještě před smrtí někdo rozporcoval. Našli jsme hlavně dolní končetiny, v jedné jámě byla i lebka,“ uvedl archeolog.

Podle něj je několik možností, jak k tomu mohlo dojít. Buď šlo o zbytky po některém z rituálů, pozůstatky válečného dění, nebo šlo o sociální vyděděnce, které někdo potrestal. Hodonínský archeolog se přiklání k první možnosti.

Středověké pece

Pokud jde o středověk, zajímavé byly v Miloticích také nálezy otopných zařízení v zahloubených objektech. Šlo o pece několika typů. „Sloužily k přípravě potravin. Určitě nešlo o zařízení k výrobě keramiky nebo ke kovolitecké či železářské výrobě,“ upřesnil Šmerda.

Nálezy ovšem nejsou ještě plně zpracované. Archeologové proto nevědí, zda objekty s pecemi sloužily k bydlení, nebo šlo o výrobní dílny. To zjistí odborníci až po vyhodnocení všech nálezů, které pochází z období 11. až 12. století. Zanechali je tam zřejmě Slované, kteří k Miloticím přišli někdy po skončení velkomoravského období.

„Ohledně otopných zařízení z období jedenáctého a dvanáctého století toho stále ještě mnoho nevíme. Nálezy z Milotic nám v tom mohou pomoci. Je například stále několik variant, jak tato zařízení naši předkové stavěli. Pec bývala zahloubená na kraji místnosti ve stěně. Postupem času se dostávala ven z objektu. Možná se nám právě tento vývoj podaří zachytit,“ těší se archeolog.

Čistička odpadních vod je na západním okraji Milotic. Archeologicky zajímavá lokalita je tedy těsně za posledními domy. Jak uvedl Šmerda, výzkum v okolí bude ještě pokračovat, protože v souvislosti s čističkou jsou v plánu další práce. Objevit něco zajímavého mohou i obyvatelé zmíněné části obce, například při stavbě domácího bazénu či jiných pracích, při kterých se dostanou do hloubky půl metr či více.