Právě její jihomoravská pobočka totiž spravuje u Dubňan mokřadní území v nivě říčky Kyjovky, a to teprve od loňského roku. Vytváří ptačí park se stezkami, který má v budoucnu nabídnout i pozorovatelny pro veřejnost. „Už teď se potvrzuje, že tato lokalita byla pro vytvoření rezervace dobrá volba. Při loňském průzkumu jsme na Kosteliskách pozorovali 162 ptačích druhů. U více než než poloviny z nich víme, že tu buď hnízdili anebo se o to pokoušeli,“ upozornil jednatel jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické Gašpar Čamlík.

Loni v ptačím parku hnízdily vzácné druhy, jako jsou bukač velký, bukáček malý, moudivláček lužní nebo čejka chocholatá. Kriticky ohrožený vodouš rudonohý tady dokonce vyvedl mláďata. Navíc ptáci mají v místních tůních, mokřadech a rozlivech významné loviště, a to například pro rorýse obecné, vlhy pestré, břehule říční či vlaštovky obecné. „Ty tu i nocovaly v rákosí,“ doplnil Čamlík.

Počet žijících druhů se tady má navíc díky správné péči ještě navýšit. „Ještě předloni bylo území neprostupnou džunglí zarostlou invazními druhy rostlin. Loni jsme kosením, vyřezáváním dřevin a pastvou ovcí začali vytvářet vhodné podmínky pro mokřadní, vodní i luční ptáky. Ochranou přirozených mokřadů, vytvářením nových tůní a obnovou tradičního hospodaření se původně nehostinné území postupně mění v mokřadní ráj pro ptáky a další živočichy,“ uvedl Čamlík.

Navíc se v Kosteliskách daří i hmyzu. Odborníci z Východomoravské pobočky České společnosti entomologické tu dokonce objevili 99 ohrožených druhů. Z toho dva kriticky ohrožené a dokonce zmiňovaného brouka dřepčíka, který žije na vlhkomilných hluchavkovitých rostlinách. Přírodovědci tady nalezli i ohrožené rýhonosce. „Takovou pestrou škálu biotopů na tak malém prostoru lze v dnešní době nalézt jen velmi vzácně,“ dodal Ondřej Konvička z České společnosti entomologické.