„Nejzajímavější nálezové situace, připomínající známý hororový román Řbitov zvířátek od Stephena Kinga, byly zachyceny ve dvou hlubokých zásobních jamách, umístěných poněkud stranou od vesnice. V zásypu první z nich byla objevena lidská kostra v nepietní poloze, na níž spočíval ještě celý psí skelet,“ upozornil archeolog Michal Přichystal.

Spolu s dalšími pracovníky Ústavu archeologické památkové péče Brno objevili ale i druhou zásobní jámu se zvláštním obsahem. Uvnitř totiž byly kostry několika dospělých psů i štěňat, pod nimiž ležela ještě kompletní kostra husy. „Podobné jámy se zvířecími, vzácněji i lidskými ostatky se občas vyskytly i na jiných soudobých sídlištích na Moravě. Obvykle bývají považovány za objekty druhotně využité jako mrchoviště,“ uvedl archeolog.

Přiblížil ale i jádro vesnice, které tvořily menší domy čtvercového či obdélníkového půdorysu. Podlahu měly částečně zapuštěnou do svažitého terénu. Zpravidla byly v jednom z rohů vybavené kamenným otopným zařízením. „Strukturu osady doplňovaly další zahloubené objekty výrobního či hospodářského charakteru, jako jsou hliněné pece se dny vyloženými kameny nebo zásobní jámy,“ pokračoval Přichystal.

Pracovníci Ústavu archeologické památkové péče Brno se od počátku března podílejí na zajišťování rozsáhlých předstihových záchranných archeologických výzkumů před výstavbou plynovodu Moravia, jehož investorem je investor NET4GAS. Z archeologického hlediska jde o unikátní, přibližně 85 kilometrů dlouhou sondu krajinou jižní a střední Moravy v úseku mezi Tvrdonicemi na Břeclavsku a Bezměrovem u Kroměříže.