Sluneční paprsky začne využívat i hraniční obec Sudoměřice.
„Jsme ve fázi stavebního povolení, to by mohlo být tento týden vydané. Snad by se mohlo začít v tomto týdnu stavět,“ řekl starosta Sudoměřic Stanislav Tomšej.

Investorem projektu je společnost Energeo, která od vedení Sudoměřic před časem koupila pozemek u tamního obchvatu. „Došli v pravý čas a dohodli jsme se na spolupráci,“ přiblížil Tomšej.

Společnost vystaví zhruba sedmnáct a půl tisíce solárních panelů s výkonem tří megawatt. Energii potom dodá do sítě společnosti Eon, prozatím do České republiky.

Elektrárna bude pracovat na fotovoltaickém principu, což znamená, že zamračené počasí by pro ni neměl být větší problém.
„Vše záleží na typu panelu. Tyto pracují i při zamračeném počasí, to znamená při difuzním slunečním záření,“ potvrzuje projektový manažer společnosti Energeo Petr Hasník. Podle něj ale v takovém případě panely nedosahují špičkového výkonu. Společnost Energeo si vybrala Sudoměřice kvůli výhodné poloze. „Výběr také závisel na stavu přenosové soustavy. Ta by měla být v takovém stavu, aby bylo možné převést výkon do přenosové sítě. To jsou dva hlavní faktory,“ vysvětlil Hasník. A právě v Sudoměřicích se oba sešly.

Aby byla ekologičnost celého projektu dotažena k dokonalosti, Energeo nebude trávu na pozemku sekat strojově, ale do míst pořídí ovce. Znamená to, že na plochu musí někdo dohlížet. Předpokladem je využití pracovní síly ze Sudoměřic. „Plocha musí byt zabezpečena technicky, kamerovým systémem, čidly a jinak. Místo nemůže zůstat bez dozoru,“ informoval Hasník. Podle něj společnost běžně nabízí práci lidem v místě, kde elektrárna vyrostla. „Vždycky jsme spolupracovali s místními lidmi. Stejné je to i v Sudoměřicích,“ doplnil Hasník.

Solární panely by měly být brzy také v Ratíškovicích, a to v lokalitě směrem na Rohatec. Obec vyčlení pro nový zdroj energie deset hektarů půdy.
„Celá věc prošla ročním schvalovacím procesem. V červnovém zastupitelstvu jsme dali závěrečný souhlas se změnou územního plánu, i přes nesouhlas několika přítomných občanů,“ uvedl starosta Ratíškovic Josef Uhlík.

Někteří z místních totiž poukázali mimo jiné na to, že fotovoltaika může škodit zdraví, je hlučná a způsobí změnu klimatu. Podle starosty však tyto věci nejsou podložené.

„Chápu, že některým lidem se nemusí vybudování solární elektrárny líbit. Nemůžeme ale tvrdit, že způsobuje něco, co není pravda,“ uzavřel Uhlík.