„Aktuální archeologická výstava Masarykova muzea je zaměřená na středověké dřevěné předměty z českých a moravských měst. Vystavené předměty pocházejí z Plzně, Brna, Olomouce, Litovle a z Veselí nad Moravou. Časově se jedná o vrcholný a pozdní středověk. To znamená třinácté až patnácté století,“ uvedl v tiskové zprávě archeolog muzea František Kostrouch.

Nejde podle něj o umělecky hodnotné předměty z vyšších sociálních vrstev, ale o předměty každodenní potřeby, které byly součásti běžné měšťanské domácnosti. Cennost a unikátnost těchto nálezů je především v tom, že se dřevo dochovává pouze výjimečně a to jen za specifických podmínek uložení.

„Přestože se ve středověku ze dřeva vyráběla většina předmětů a stavebních konstrukcí, do dnešní doby se z nich dochovalo jen velmi malé procento. Na výstavě jsou kromě jiného středověké dýhové misky, soustružené nádoby, lžičky či ševcovská kopyta,“ upřesnil Kostrouch.

Hodonínsko je v této výstavě zastoupeno pouze nálezy z posledních dvou let. Získali je archeologové výzkumem hradu ve Veselí nad Moravou, který stál v místech současného zámku.

Malou kolekci drobných předmětů doplňují ještě konstrukční prvky srubů, vše z druhé poloviny třináctého století.

Součástí výstavy je i jedinečná možnost zahrát si ve středověku velmi oblíbenou hru vrhcáby na replice podle nálezu z německého Freiburgu nebo zkusit si napsat text do replik voskových tabulek používaných u nás ve středověkých školách.

Na vernisáži, která se uskuteční ve čtvrtek 18. listopadu od 17.00, zazní dobová hudba v podání skupiny Tempus. V průběhu výstavy se uskuteční také přednáška o dřevěných nálezech v pravěku a ve středověku.

Výstava instalovaná na hodonínském zámečku potrvá do 14. února.