„Zhruba tři čtvrtiny obyvatel nás podporují a začali odstraňovat materiál z obecních pozemků,“ uvedl starosta Lovčic Vítězslav Roštínský. Obec stanovila termín odklizení materiálu do konce září.

Starosta upozorňuje na to, že pokud mají obyvatelé Lovčic k odklízení větší množství materiálu, je možné se s nimi dohodnout individuálně a lhůtu k odstranění věcí z obecních pozemků prodloužit. Uvedl také, že starším občanům může s odklízením pomoci samotná obec.

V minulosti upozornila radnice na to, že pokud hromady z obecních pozemků nezmizí, zpoplatní užívání pozemku dvěma korunami na den za každý čtvereční metr obecního pozemku, který lidé využívají.

Aby lidé brali nařízení vážně, připomenula radnice, že má právo vymáhat neuhrazené poplatky formou exekuce. V oznámení, které v minulosti vydala, také upozorňuje na to, že může podle zákona vybírat pokuty podle zákona o přestupcích.

„Jde nám o to, aby byla obec uklizená, ne o to, abychom vybírali pokuty,“ osvětlil záměry radnice starosta Lovčic. Nařízení obce mělo zřejmě svůj efekt. Starosta říká, že má radnice podporu většiny obyvatel vesnice.