Pro vybraných jednaosmdesát studentů je to možnost, jak si během prázdnin přivydělat a jak přispět k úklidu a ke zkrášlení Hodonína. Zelené město se uskuteční od 16. července do 24. srpna. „Zúčastnit se mohou studenti mezi šestnáctým až osmnáctým rokem, kteří za práci dostanou padesát korun na hodinu, což je, myslím, slušné,“ uvedla místostarostka Hodonína Zuzana Domesová.

Že si může mládež na této brigádě vydělat zajímavé peníze, si myslí i jeden ze studentů, který se v minulém roce úklidu města zúčastnil. „Dalo se to. Většinou jsme zametali u silnic, uklízeli, sbírali posečenou trávu. Šel bych do toho znovu,“ řekl Petr Krupica. Příhlášky na letní brigádu mohou studenti posílat na adresu odboru komunálního hospodářství Městského úřadu v Hodoníně od prvního do pětadvacátého května. Přinést ji mohou i osobně nebo poslat elektronicky na adresu: komunal@muhodonin.cz.

Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, číslo občanského průkazu, telefonický kontakt a potvrzení o studiu. „Letos opět budeme z přihlášek losovat, abychom předešli spekulacím, že se na brigádu někdo dostal z protekce,“ doplnila Domesová. Veřejné losování se uskuteční 4. černa a jména vylosovaných budou zveřejněna na webových stránkách města a na úředních deskách. „Studenti budou stejně jako každý rok uklízet nejvice zanedbaná místa ve městě, která předtím vytipujeme,“ uvedla tisková mluvčí radnice Petra Kotásková. Bližší informace mohou studenti získat na webových stránkách radnice či na telefonním čísle 518 316 310.