Dýchání se zhoršovalo. Diagnóza? Zhoubný nádor plic. Léčba důchodkyni nezabírala. Po delším pobytu v nemocnici se žena poslední týdny svého života rozhodla strávit doma, kde jí a její rodině pomáhaly služby domácího hospice. Tento ilustrativní příběh podle Centra paliativní péče vychází z reálných případových studií.

Právě pro nevyléčitelné pacienty v pokročilých stadiích rakoviny nebo s jiným vážným onemocněním je alternativou nová služba takzvané paliativní péče v hodonínské nemocnici. „Od října máme k dispozici dva paliativní pokoje se zázemím pro pacienta i jeho rodinné příslušníky, kde poskytujeme komplexní péči,“ sdělil ředitel Nemocnice TGM Hodonín Antonín Tesařík.

Ilustrační fotografie.
Na Betlém. Výtěžek z prodeje perníku nebo dražby vín podpoří domov pro postižené

Na jižní Moravě funguje tato služba v nemocnicích v Brně a Blansku, ze zařízení pod hlavičkou kraje je Hodonín první. „Některé nemocnice poskytování této péče zvažují. Je možné, že příští rok přibude na seznam další,“ nevyloučil krajský radní pro zdravotnictví Milan Vojta.

Paliativní péče
- Cílem péče o nevyléčitelné pacienty v pokročilém stadiu je zmírnit bolest a tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu blízkým.

- Z nemocnic zřizovaných Jihomoravským krajem jako první poskytuje speciální službu nemocnice v Hodoníně.

- Péče je hrazena ze zdravotního pojištění.

- V Nemocnici Blansko funguje třetím rokem ambulance paliativní medicíny. Rozsah nabídky nyní komplikuje zatím nepodepsaná smlouva s pojišťovnou.

Mnozí lidé v posledním stadiu nemoci však chtějí zemřít doma v okruhu blízkých. Rodiny pak využívají domácí hospicovou péči. V kraji ji většinou zaštiťují charity. V rodinném kruhu takto loni zemřelo téměř 500 lidí. Část péče hradí pojišťovny. Rodiny platí například za kompenzační pomůcky, jako jsou polohovatelná lůžka nebo chodítka. A také za léky.

Službu mobilního hospicu sv. Martina využila nedávno například Dagmar Tomášková z Blanska. Její dvaaosmdesátiletá maminka si v únoru vyslechla krutou diagnózu. Měla rakovinu. Strávila střídavě několik týdnů v nemocnici a doma. „Díky mobilnímu hospici jsem s maminkou mohla strávit poslední týdny jejího života doma. Jsem za to velmi vděčná. Speciální tým pracovníků mi pomohl vše zvládnout,“ popsala žena.