Ministerstvo kultury podá v září oficiální žádost o zápis slovanského hradiště v jihomoravských Mikulčicích na seznam UNESCO. Archeologové ovšem už teď varují před tím, že se památník Velké Moravy nemusí na prestižní seznam světového kulturního dědictví dostat.

A to kvůli plánovaným rekonstrukcích uvnitř unikátního areálu, které archeologové pokládají za necitlivé.“Nebezpečí je skutečně dost velké,“ řekl Lumír Poláček z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně, který slovanské hradiště v Mikulčicích přirovnává svým významem k Pražskému hradu.Na plánované stavební práce se s nedůvěrou dívají i slovenští archeologové.

Spolu s Mikulčicemi totiž kandiduje do UNESCO i kostel svaté Margity Antiochijskej, který leží na opačné straně řeky Moravy v Kopčanech. Svatá Margita je jediný dochovaný kostel z dob Velké Moravy a Slováci varují, že bez spojení s Mikulčicemi na zápis nedosáhnou.“Nejde o stavební práce většího rozsahu, ale pouze o modernizaci expozice, která je již zastaralá a nevyhovující.

Do vnějšího vzhledu se nebude zasahovat, je plánovaná pouze drobná přístavba hlavního vstupu,“ vysvětluje Jiří Klement z jihomoravského krajského úřadu.Jenže podle slovenského archeologa Petera Baxy je už tato rekonstrukce pro historické památky riziková.

Chystají se nové vitríny, světelné efekty, to vše může například změnit vlhkost, což může mít pro památky katastrofální dopad. S dlouhodobým měřením vlhkosti se přitom podle Baxy před rekonstrukcí nepočítá.

„Všechny plány konzultujeme s památkáři. Bez jejich svolení bychom si nedovolili nic udělat,“ uklidňuje ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně, které má mikulčický areál na starosti, Irena Chovančíková. Ta naopak upozornila, že současný stav hradiště neodpovídá standardům veřejných služeb. Spíše tím prý dělá ostudu, což ohrožuje nominaci také.

„Nyní musí památky čelit velkým výkyvům teplot. Rekonstrukce by je měla omezit, a tím získají expozice stabilnější prostředí hlídané klimatizací,“ dodala ředitelka muzea.

Národní památkový ústav ale naznačuje, že se plánované úpravy budou muset skutečně změnit. „Rekonstrukce je ve stádiu konzultací s naším ústředím. Výsledná podoba by měla být korigována tak, aby se stavba obnoveného památníku přirozeně začlenila do okolního krajiny,“ uvedl ústav. T

yto požadavky se ale týkají jiné části areálu, u které skutečně i podle ředitelky muzea ještě není výsledná podoba změn hotová. „Jde o budovu, která byla postavená přibližně v padesátých letech. Je špatně zaizolovaná, potřebuje opravu,“ uvedla ředitelka.

Spory také vznikají kvůli dříve plánovanému přesunu jedné z budov. Archeologům vadí, že se od přesunu zahrnutého do původní urbanistické studie upustilo. Podobný záměr je ale zablokovaný tím, že by pro něj bylo potřeba vykoupit pozemky v záplavovém území, na které nemá stát předkupní právo.

První na řadě je muzeum

Jiří Klement z oddělení informací a styku s veřejností krajského úřadu uvedl, že už letos se mají zahájit práce na rekonstrukci muzejní expozicepavilonu takzvaného kostela II zaasi čtyři miliony korun.

"Nejde o stavební práce většího rozsahu, ale pouze o modernizaci expozice, která je již zastaralá a nevyhovující. Do vnějšího vzhledu se nebude zasahovat, je plánovaná pouze drobná přístavba hlavního vstupu," vysvětluje Jiří Klement z krajského úřadu.

Jenže podle slovenského archeologa Baxy je už tato rekonstrukce pro historické památky silně riziková. Chystají se nové vitríny, světelné efekty - to vše může například změnit vlhkost, což můžemít pro památky,které jsou léta ve stejném prostředí, katastrofální dopad. S dlouhodobým měřením vlhosti se přitom podle Baxy před rekonstrukcí nepočítá.

"Je to všechno velice narychlo, překotné, unáhlené," potvrzuje Lumír Poláček z brněnského Archeologického ústavu.

Plán archeologického parku

Peter Baxa ze slovenského Památkového úřadu upozorňuje, že existuje dokument, který stanovuje, jak v Mikulčicích postupovat, aby se areál co nejvíce přiblížilpůvodní podobě z dob Velké Moravy - a nic se nepokazilo.

Urbanistická studie pod vedením přední slovenské odbornice Jany Gregorové popisuje, jak vybudovat archeologický park, který by propojoval moravské Mikulčice se slovenskými Kopčany. Mimo jiné se v něm počítá se stavbou lávky přes Moravu, a to ve stejných místech, kde most stál už v 9. století.

Plánované stavební práce se ovšem podle Baxy, který je za slovenskou stranu koordinátorem vznikuarcheoparku, od této studie odchylují. "Začíná se to celé bortit,"řekl Aktuálně.czBaxa.

Návštěvnické centrum se nepřestěhuje

Jako příklad připomíná budovu návštěvnického centra, která by se podle doporučení studie měla z mikulčického areálu časem přestěhovat stranou. Je totiž ze 60. let a do slovanského hradiště nepatří. Jenže chystaná velkorysá rekonstrukce ukazuje spíše na to, že by muzeum mělo zůstat na svém místě. Za nepřijatelné archeologové považují to, že se má centrum ještě rozšířit.

"Ve studii docentky Gregorové je skutečně navrženo přemístění budovy návštěvnického centra do oblasti takzvaného bývalého ovčína," potvrzuje Jiří Klement zkrajského úřadu. Jenže také vzhledem k tomu, že jde o záplavové území, bylo přemístění centra podle Klemeta odsunuto.

"Současný stav budovy je nevyhovující, proto se přistoupilo ke zpracování studie na rekonstrukci a modernizaci objektu," vysvětluje Klement. Ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně Irena Chovančíková, která má mikulčický areál na starosti, uvedla, že se počítá například se zateplením budovy, snovými toaletami, občerstvením, konferenčním sálem nebo čističkou odpadních vod, aby se už nemusel používat septik.

"Budova by se zvýšila o 1,5 metru," řekla Aktuálně.cz Chovančíková. Zároveň by se objekt rozšířil o zhruba 90 metrů čtverečních. "Rekonstrukce by měla začít na podzim 2008 a stát přibližně 25 milionů korun," dodala Chovančíková.

Starosta: Járekonstrukci neovlivním

Starosta Mikulčic Josef Helešic by taky radši viděl, kdyby se návštěvnické centrum časem přesunulo mimo areál slovanského hradiště. "Zatím to ale vypadá, že to tam zůstane," řekl Aktuálně.cz Helešic. "Jako obec to ale neovlivníme, jde to mimo nás."

Nemůže toto zakonzervování znamenat, že se Mikulčicím zavře cesta do UNESCO? "Nejsem odborník, nevím, může to dopadnout tak i tak," netroufá si odhadnout Helešic.

Podle brněnského arecheologa Lumíra Poláčka ovšem současné stavební plányMikulčice- významnou evropskou archeologickou lokalitu - skutečně ohrožují. "Každý metr čtvereční je tam nesmírně cenný," konstatuje Poláček.

Jihomoravský kraj i Masarykovo muzeum ubezpečují, že neudělají žádný krok, který by byl v rozporu s památkáři. "Nikdo nemůže v areálu národní kulturní památky stavět, co chce. Jsme povinni při stavebních pracích žádat o stanovisko památkové péče," tvrdí Irena Chovančíková z Masarykova muzea.

Národní památkový ústav naznačuje, žese plánovaná rekonstrukcev Mikulčicíchbude muset skutečně upravit.

"Rekonstrukce je ve stádiu příprav a konzultací s naším ústředím. Výsledná podobaby měla být korigována tak, aby se stavba obnoveného památníku přirozeně začlenila do okolního krajiny. Rekonstruovaný památník by neměl být novou dominantou národní kulturní památky," stojí vevyjádření ústavu.

ZDROJ: www.aktualne.cz