Dominanta obce měla ale během minulých staletí zcela jinou tvář. Na místě současné radnice totiž dříve stála středověká tvrz. Na jejím místě pak vznikl kombálek. „Byl postavený podle všeho jako sídlo purkmistra v době, kdy byla naše obec součástí milotického panství,“ připomíná obecní kronikářka Lenka Svorová.

Rok stavby sice není známý, ale našel se tu kámen s vytesaným letopočtem 1676. „V budově kombálku byly kanceláře pro představitele obce, sídlily zde spořitelní a záloženské spolky a také knihovna,“ pokračuje kronikářka. Vacenovičtí tady měli i obecní vězení, neboli šatlavu. „Posledním vězněným byl v roce 1920 Emanuel Frolec,“ připomíná Svorová. Poslední nedobrovolný obyvatel si tady odpykával trest za drobné krádeže.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Nový obecní úřad pak postavili Vacenovičtí v roce 1940. Postupně prošel stavebními úpravami. Ty poslední budovu výrazně proměnily 2015 a 2016.

Schůze někdejších radních bývaly ale dlouho naproti přes cestu v hospodě. Ti první zahájili historii místní samosprávy v roce 1851. „První písemná zmínka o obci je ale už z roku 1228 z listiny, v níž král Přemysl Otakar I. daroval naši obec velehradskému klášteru,“ ukazuje kronikářka kopii vzácné listiny. „Vacenovice jsou už na slavné Fabriciově mapě z roku 1569, zakreslená je zdejší tvrz,“ doplňuje Lenka Svorová, která je obecní kronikářkou již deset let.