S pracemi mají začít už v březnu. Jako první přijde na řadu odstranění nepůvodního porostu a úprava terénu. V dubnu pak připraví půdu k výsadbě prohnojením kompostem. Další měsíc by měl vzniknout chodník s mlatovým povrchem a trávník. Změnu zakončí vysázení květnaté louky, keřů a rostlin, následované přesunutím laviček a pískovcového díla s názvem Fůze. „Vytvořil ji Petr Horák z Milotic, nyní je nedaleko od místa, kde vznikne Zelená oáza. Stojí pod stromem, kde ji není příliš vidět a navíc na ni padá listí. Proto ji chceme dát na nové volné prostranství," přiblížil Grombíř.

Obec má záměr s úpravou hned dvou míst u hlavní cesty. Kromě prostoru za kostelem je to druhé u místní prodejny. „Poradci nám nedoporučili, abychom záměry na obě místa podávali v jednom projektu. Proto jsme je rozdělili na dva různé, grant získalo jenom jeden z nich," vysvětlil Grombíř.

I tak by mohla druhá část vzniknout ještě letos. „Uvidíme, jak nám na to budou vycházet peníze, projekt je ale už zpracovaný. Pokud výstavbu nezahájíme letos, tak uvažujeme, že bychom se do Zelených oáz přihlásili i příští rok. Prostranství je zhruba stejně velké jako to u kostela," dodal místostarosta s tím, že by tam však mohlo být více posezení. Celkové náklady na oázu jsou pětaosmdesát tisíc korun, obec a místní zahradnictví zaplatí patnáct.

Náhled na budoucí úpravu zeleně ve Skoronicích.

Grantový program Zelené oázy pomůže dvěma obcím z Jihomoravského kraje a brněnské základní a mateřské škole. Druhou vesnicí jsou Velatice, které leží mezi Slavkovem a Brnem. „Cílem Zelených oáz je podpora tvorby, obnovy a péče o ekologicky cenné plochy a aktivní spolupráce neziskových organizací, obcí a škol. Po celé republice vzniknou přírodní zahrady, upraví se veřejná prostranství se zelení nebo studánky a prameny. Granty získají i projekty na sběr a využití dešťové vody," popsal mluvčí Nadace Partnerství Martin Gillár.

O grant se přihlásilo dvě stě dvacet projektů, dvacet vybraných si rozdělí milion a čtyři sta tisíc korun. „Počet přihlášených projektů do českých Zelených oáz, ale i jejich kvalita nás opravdu mile překvapily. O to těžší byl výběr těch opravdu nejlepších projektů," uvedl Tomáš Pavlík odpovědný za aktivity společenské odpovědnosti firem ropné a plynárenské společnosti Mol Česká republika, která Zeleným oázám přispívá a spolupracuje na nich s Nadací Partnerství.

Brněnská Waldorfská základní a mateřská škola připravuje projekt Stezka Sojky, který se zaměřuje na vytvoření zeleného prostranství se systémem pro záchyt a využití dešťové vody. Vzniklou výsadbu a prvky propojí naučná Stezka Sojky, o místo se pak postarají děti ze školní družiny.

Zelená oáza Velatice má nahradit bývalé zahrádky a sloužit místním s tím, že zde zůstanou zachované s původními krajové odrůdy dřevin. Vznikne zde i komunitní bylinková zahrádka.