Také ten má za úkol zjištění kvality a vydatnosti vodních zdrojů z dolů. „V minulých týdnech probíhala v městském parku zkušební těžba vody,“ potvrdil tajemník kyjovského městského úřadu Filip Zdražil.

Po zjištění prvních rozborů zavládl v Kyjově mírný optimismus. „Testovaná voda svým složením odpovídá důlním vodám. Jeví se jako dostatečně dobrá na to, aby ji pracovníci technických služeb využívali k zavlažování zeleně. Cesta pro vybudování vodního prvku, který by náš park určitě obohatil, zůstává taky otevřená. Využít by ji mohli i hasiči. To vše za předpokladu, že dobře dopadnou i detailní rozbory,“ sdělil tajemník.

Výstavba kyjovského aquacentra před Vánocemi ve čtvrtek odpoledne.
Kyjovští zaplatí pokutu půl milionu korun. Kvůli nerovné zakázce s bazénem

Připomněl, že po těžbě lignitového uhlí jen v Kyjově zůstalo patnáct zlikvidovaných dolů. „S ukončením těžby se přestala odčerpávat i voda, která se do dolů tlačila,“ doplnil Zdražil.

Krajští radní podpořili ověřování vydatnosti a kvality vody z důlních děl prostřednictvím čerpacích a stoupacích zkoušek či chemickými rozbory dvěma sty tisíc korun v případě Šardic, pro Kyjov schválili dotaci na vrt V-1 ve výši zhruba tři sta tisíc korun.

Také ve více než dvoutisícové bývalé hornické obci už mají z dvoutýdenní zkoušky k dispozici rozbor, podle kterého je voda čerpaná nedaleko dolu Dukla vhodná k zalévání. „Máme už projekt záměru, díky němuž by se mohl současný monitorovací vrt přezbrojit na vrtanou studnu,“ přiblížila šardická starostka Blažena Galiová. Šardičtí přitom ještě budou muset dořešit otázku zajištění energie pro čerpadlo. Tedy jestli kvůli ní zřídí přípojku, nebo nainstalují fotovoltaický panel.