Stačí, když odbočí na novém kruhovém objezdu. Město, kterým obvykle projíždí směrem na Slovensko až patnáct set kamionů denně, si tak částečně oddechne.

„Končí tím dopravní omezení v této oblasti. Odklonění kamionové a nákladní dopravy mimo Hodonín z důvodu výstavby však pokračuje,“ informovala místostarostka Hodonína Anna Matějková. I když stavba, která je v kompetenci Ředitelství silnic a dálnic, bude uvedená do provozu, nekončí tím sadové úpravy.

„Za nově zbudovanými protihlukovými stěnami bude ještě pokračovat výsadba asi dvou set stromů, keřů a zatravnění ploch,“ neopomněla Matějková. Jen náklady na ozelenění se budou pohybovat kolem milionu korun. „Celá zóna Sadových ulic se otevřením okruhu na Pančavě velmi zklidní,“ soudí Matějková. Stavbyvedoucí Jaroslav Beneš dále odtajnil, že náklady spojené s výstavbou malého dopravního okruhu se vyšplhaly k pětasedmdesáti milionům korun. Modifikovaný asfaltový beton je prý ale odolný velkému zatížení a nebudou se v něm vyjíždět koleje.

HANA RAISKUBOVÁ