Při veřejném projednání se řešilo celkem sedm námitek majitelů nemovitostí z dané lokality. „Zdůvodňovali je zejména tím, že se nejedná o aktualizaci stavu území, protože se do plochy občanské vybavenosti zakresluje nejen objekt, ale i místa, která k němu přiléhají," přiblížil situaci vedoucí hodonínského odboru rozvoje města Dalibor Novák.

Podle výhrad byla tamní plocha veřejným prostranstvím. Odbor proto navrhl námitkám částečně vyhovět, a to zmenšením plochy. Změnu ale ještě musel probrat krajský úřad. „Při řešení této věci se zabýval i konkrétním záměrem žadatelky a konstatoval, že není v rozporu jen s územním, ale také s regulačním plánem," upozornil vedoucí. Majitelka tamního objektu má totiž v plánu jeho stavební úpravy s budoucím využitím pro restaurační a ubytovací služby.

Proto se však Hodonínští museli domluvit s krajským úřadem i majitelkou na dalším postupu, který by měl být nejvhodnější a zároveň nejrychlejší. „Dílčí změna územního plánu se ukončí a následně se schválí návrh na pořízení nové změny územního plánu, kde vymezíme jiné funkční využití, které bude záměr žadatelky umožňovat a zároveň nebude proti stávajícímu regulačnímu plánu," dodal vedoucí.

Při nové změně se rovněž budou moci k záležitosti vyjádřit majitelé přilehlých nemovitostí. Při první úpravě totiž někteří z nich upozorňovali také na to, že pokud se bude zmíněná plocha řešit jen dosavadním způsobem, proti územnímu plánu podají žalobu.