Stávající územní plán Hodonína je nepřehledný, neaktuální a je potřeba navrhnout do něj nové rozvojové plochy. Na bydlení, podnikání, výrobu i relaxaci. Zájemcům o získání parcely na výstavbu domku vysvitne nová naděje. Za městem vyrostou zřejmě sluneční elektrárny.

Součástí lázeňského parku by mohla být v budoucnu reprezentativní kolonáda. Na Očovských loukách vznikne možná příměstský park. Všechny nápady se ale musí zahrnout už teď do nového územního plánu.

„V současné době jsme už vyhlásili výběrové řízení na projekční kancelář. Té pak předáme strategický plán rozvoje města, který vyhodnocuje, co mu chybí,“ vysvětlil Dalibor Novák z odboru rozvoje města. Projektant ale lehkou úlohu mít zřejmě nebude. Hodonín je totiž obehnaný ochrannými pásmy, lesy i záplavovými územími. Najít nějaké vhodné lokality pro bydlení bude prý docela oříšek.

„Přesto bude jednoznačným pokynem pro zpracovatele vymezit prostor na stavební parcely. Podle demografického vývoje a poptávky víme, že je jich opravdu nedostatek,“ uvažoval Novák. Naproti tomu je relativní dostatek ploch pro průmyslovou výstavbu. Zájem v době hospodářské recese a krachujících firem však není.

„Co ale zaznamenáváme poslední dobou v obrovské míře, jsou žádosti o zelené plochy k výstavbě slunečních elektráren. To vše musíme předem vymezit v novém územním plánu,“ připomněl za odbor rozvoje města Novák.

Místostarostka a městská urbanistka Milana Grauová by byla spokojená, pokud by se do nového územního plánu podařilo prosadit kromě konkrétních ploch pro bydlení i více klidových či procházkových zón a míst pro relaxaci.

„Výhledová plocha pro bydlení je mezi Hodonínem a Rohatcem. Dlouho se také bavíme o tom, že na Očovských loukách by mohl vzniknout příměstský park. Rádi bychom vymezili i vycházkové trasy, reprezentativní klidovou a procházkovou zónu, kterou se bude moci okresní město pyšnit,“ vypočítala Grauová.

Nový územní plán bude k nahlédnutí nejen na internetových stránkách města, ale i na vývěsní tabuli a v novinách. Lidé jej mohou připomínkovat písemně či na sezení s projektanty, které bude radnice dopředu avizovat v tisku. „Převratné novinky neplánujeme. Přesto věřím, že z dlouhodobých jednání vzejde nakonec dokument, který bude mít skutečnou váhu, aby se nestalo, že jej pak budeme každé dva měsíce měnit,“ věří starosta Hodonína Lubor Šimeček.Kolotoč připomínkování a vznášení požadavků začne už za pár týdnů.