Snažíme se o interaktivní formu, aby se lidé přímo zapojili. Jelikož prší, tak jsme program přesunuli dovnitř mlýna," popsala organizátorka Eva Abramuszkinová Pavlíková. „Chodíme každý rok, akce je na velmi dobré úrovni. Mlýn pod panem Pavlíkem dobře funguje," řekla jedna z návštěvnic, Miroslava Šrůdková z Bohuslavic.