„Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje přípravu pomníku padlým v první světové válce,“ stojí v jednohlasně schváleném usnesení z posledního jednání zastupitelů obce s tím, že stálá vzpomínka na rodáky bude stát kolem padesáti tisíc korun.

Jedním z důvodů je to, že ve válce zahynulo podle nejnovějších zjištění z odborné historické publikace Srdečně zdravím a vřele líbám z Čejče minimálně deset občanů na straně Rakouska-Uherska a osm v československých legiích.

Pomník má vzniknout na hřbitově nebo v jeho blízkosti.