„Rybník několikrát zasáhly povodně a až metr vody tvořily sedimenty z polí,“ řekl tamní starosta Jan Koutný. Většinu prací dělníci dokončili na jaře, ještě ale zbývají poslední úpravy. O odbahňování rybníka začali zastupitelé obce jednat již na začátku minulého roku. Zvelebení rybníka stálo tři miliony korun. Naposledy rybník na Čejči bagrovali v roce 1977.

DENISA MAZOURKOVÁ