Úpravy se týkají i lokality v Masarykově ulici u kostela. Tam se ale práce ještě trochu protáhnou. „Plánujeme totiž vybudovat i altán pro cyklisty a kaskády s květinami,“ doplnil starosta.

Původní vykácené stromy byly přerostlé a nebezpečné. Skladba stromů ve Wurmově ulici nebyla podle starosty typická pro Moravu.