V budově, která dříve sloužila pohraniční a cizinecké policii, bude od srpna v nepřetržitém provozu pracovat tým českých a slovenských policistů. „Cílem společného projektu, který vzniká za podpory Evropské unie, je zvýšení bezpečí obyvatel česko-slovenského příhraničí,“ informoval mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Haid.

Partnery projektu jsou krajská ředitelství policie Jihomoravského kraje a Trnavského kraje, a krajská ředitelství Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a Hasičského a záchranného sboru v Trnavě.

Podrobnosti projektu jeho hlavní uskutečňovatelé představili v Brně. „Pracoviště policistů z obou zemí bude obdobně jako v dalších mezinárodních centrech fungovat jako kontaktní bod a informační uzel pro prevenci a potírání přeshraniční trestné činnosti. Hasičské sbory budou pracoviště využívat při zásazích k odstraňování následků mimořádných událostí, jako jsou povodně, ekologické a další havárie, požáry či dopravní nehody velkého rozsahu a se závažnými důsledky,“ vyjmenoval možnosti využití Haid.

Spolupráce a vzájemná pomoc obou hasičských sborů navazuje na dohodu, kterou pro mimořádné události podepsali představitelé hasičských sborů Jihomoravského a Trnavského kraje již v roce 2004. „K rozvinutí a zdokonalení spolupráce v příhraničí zajistíme především speciální vozidlo, které bude sloužit jako mobilní operační a informační středisko pro řízení a koordinaci zásahů složek IZS na obou stranách hranice,“ přiblížil vklad jihomoravských hasičů jejich mluvčí. Naopak slovenští hasiči k realizaci projektu mimo jiné zajistí štábní stany a zázemí pro ošetřování většího množství zraněných osob a k dekontamina­ci osob.

Projekt, který se letos rozjíždí po roce příprav, má rozpočet téměř půl milionu eur. „Z pětaosmdesáti procent je financovaný z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje. První praktickou prověrkou spolupráce složek integrovaného záchranného systému obou zemí bude letos v září velké mezinárodní cvičení, jehož námět zřejmě naváže na opakovaná cvičení s názvem Ropa,“ dodal Jaroslav Haid.