„Město nechalo památník vystavět jako vzpomínku na historicky nesmazatelnou skutečnost, že Hodonín v dřívějších dobách patřil mezi vojenská města s dlouholetou tradicí," uvedl starosta Milan Lúčka, který v hodonínských kasárnách sloužil v polovině sedmdesátých let.

Obdélníková plastika připomínající starořecké stély měří dvě stě třicet centimetrů a váží více než dvě tuny. „Na její leštěné přední ploše je bronzový nápis Město Hodonín svým vojákům a dále jsou tam umístěné dvě bronzové plastiky symbolů české armády a armád rakouského císařství," přiblížila mluvčí hodonínské radnice Hana Rakusová.

Na zadní straně je vyrytá část nápěvu a textu známé lidové písně V Hodoníně za vojáčka mňa vzali. Autorem památníku je mikulčický akademický sochař Jaroslav Jurčák. Ten se ale slavnostního odhalení nedožil, zemřel letos dvanáctého září.

Slavnostní odhalení, které začíná ve tři hodiny odpoledne, je součástí výročních oslav u příležitosti sto pětatřiceti let od oficiálního dokončení výstavby hodonínských kasáren. „Akci doplňuje vernisáž fotografií zachycujících historii hodonínských kasáren, která bude po slavnostním odhalení v restauraci Na Vartě," doplnila vedoucí radničního odboru kanceláře starosty a místostarostů Zlatuše Vlašicová.

Snímky na výstavu dodalo Masarykovo muzeum v Hodoníně a Antonín Kučera. Použitý bude také kalendář města z roku 2013, který nese název V Hodoníně za vojáčka… Památník stál město více než dvě stě osmdesát tisíc korun.

Založení hodonínských kasáren se datuje k roku 1881. Armáda tady společně se stovkou civilních zaměstnanců působila dalších sto dvacet let. Po ukončení vojenské činnosti v letech 2003 a 2004 rozhodli zastupitelé o bezúplatném převzetí z vlastnictví státu do majetku města.