První veřejné prostranství, rodinné a bytové domy navštíví pracovníci odborné firmy tuto sobotu, a to v severní části města, tedy na sídlišti Bažantnice. Další lokality budou následovat.

„Cílem deratizace je jako každoročně radikální snížení počtu nebezpečných hlodavců ve městě. Ti neškodí jen tím, že sežerou, na co přijdou. Mnohem nebezpečnější je, že se usazují na nečistých, zdravotně závadných místech, jako jsou stoky, kanály, sklepy a smetiště, odkud se přemisťují do lidských příbytků, skladů s potravinami a přenáší tak řadu nebezpečných chorob,“ upozornil odbor Investic a údržby hodonínské radnice.

Město Hodonín zajišťuje prostřednictvím odborné firmy provedení deratizace na veřejných prostranstvích, v bytových domech, v dešťové kanalizaci, v mateřských a základních školách. „Proto se obracíme na všechny občany města se žádostí o spolupráci s pracovníky firmy, především pak zástupce výborů samospráv v bytových domech, aby byl zajištěný přístup do sklepních prostor. Podnikatelé a firmy si musí ve stanoveném termínu provést deratizaci na své náklady ve svých areálech,“ připomíná se ve zprávě odboru. Upozorňuje také na to, že největším problémem, který přispívá ke zdárnému množení škodlivých hlodavců, je nepořádek. „Je pro hlodavce jak zdrojem potravy, tak místem pro hnízdění,“ dodalo vedení odboru.