Zastupitelstvo plánuje i opravu silnice u obchodu Jednota v dolním konci obce, a také v částech obce Horní chaloupky číslo 4 a 5. „Celková částka nákladů na tyto akce se pohybuje kolem pěti a půl milionu korun,“ uvedl starosta Hovoran Josef Grmolec.

BARBORA SKOČÍKOVÁ