Uspořádat se ji rozhodla Místní akční skupina Strážnicko, která sdružuje deset obcí. Mší svatou si zástupci sedmi z nich připomněli věrozvěsty Cyrila a Metoděje a letošní 1 150. výročí jejich příchodu na Moravu.

„Je to pěkná myšlenka, když se takto sejdou lidé v krojích," myslí si Veronika Šrámková, která jinak kroj obléká jen výjimečně. Přesto k němu chová úctu, u nich v rodině se totiž dědí z generace na generaci. Na víc než tři sta metrů vysoký kopec Žerotín se v průvodu vypravily i Anežka Veselá a Jarmila Káčerková z Radějova. „Ta námaha nám stojí za to, jsme věřící," řekla malinko udýchaně Anežka Veselá i za kamarádku.

Kroje si obě dvě vypůjčily. Od obecního úřadu. I díky dotaci se právě vesnicím sdruženým v Místní akční skupině Strážnicko podařilo vytvořit vlastní krojový fond anebo si i pořídit kroje zcela nové. „Vyzvali jsme obyvatele obce, jestli mají, byť i poškozený, kroj, a hodně lidí se nám ozvalo, protože například už neměli komu kroje předat. Vykoupili jsme je a máme člověka, který nyní o vytvořenou sbírku pečuje," uvedl místostarosta Sudoměřic Tomáš Kočvara.

Prezentace obce

Kroje si nyní mohou Sudoměřičtí kdykoliv vypůjčit za symbolické půjčovné, které pokryje údržbu kroje. A zájem o to podle místostarosty je. „Kroje jsou k dispozici, i když jde třeba někdo na slavnosti do jiných obcí. Prezentuje tak Sudoměřice," vysvětluje Tomáš Kočvara. Ten se vypravil na Žerotín v pracovním sudoměřickém kroji. Naposledy jsem byl oblečený v kroji jako dítě.

Na loukách pod Žerotínem tak byly v průvodu, jenž vyšel od kostela svatých Cyrila a Metoděje, k vidění kroje například z Petrova, Sudoměřic, Strážnice, Radějova či Tvarožné Lhoty. Když se dá dědina dohromady a přidají se další, tak je to úžasné a je jedno, jestli jsou lidé ve starých či nových krojích. Jde o ten krásný pocit, že jsme spolu," svěřila se Marie Bakalíková z Radějova.

Té se nápad založit tradici poutí na Žerotín tak zalíbil, že akci považovala za vhodnou příležitost provětrat svůj minimálně stoletý kroj, v němž už dávno nechodí. „Chceme v tradici pouti na Žerotín pokračovat. Ale nebude vždy k cyrilometodějské tradici, spíš bude zasvěcená patronce Panně Marii, která má na kopci kapli," nastínil manažer akční skupiny Vít Hrdoušek.