„Vjezd bude povolen vždy pouze jednomu vozidlu,“ upozorňuje odpadová společnost Ekor s tím, že odpovědný pracovník ověří totožnost bezkontaktně z občanského průkazu. „Dodržujte bezpečný odstup minimálně dva metry a používejte osobní ochranné pomůcky, jako jsou rouška a rukavice,“ vyzývají pracovníci Ekoru.