Pomáhají tam také antidekubitní matrace. To má také vliv na počty pacientů s proleženinami. „Meziročně klesají. Lloni se objevily zhruba u sto padesáti hospitalizovaných. Ve většina případů šlo o počáteční stádium, které lze zpravidla velmi dobře léčit,“ sdělil mluvčí Nemocnice Kyjov, v níž působí i speciální skupina pro prevenci a péči o proleženiny.