„Pozemek jsme dostali od obce jako náhradu za lužické Včelařské středisko Domeček, které muselo být zrušené,“ vysvětlil předseda organizace Vladimír Uhrovič.

Pozemek je podle něj na vybudování arboreta ideální. Je za vesnicí a z několika stran krytý lesem. Díky bezprostřední blízkosti vodárenského zařízení je blízko pozemku infrastruktura a také zpevněná cesta.

Včelaři byli už v Nasavrkách na Chrudimsku, kde je zatím jediné včelařské arboretum v ČR. Tamní ředitelka slíbila pomoc s projektem.

Ještě letos by se měly uskutečnit všechny základní terénní úpravy. Včelaři by chtěli v tomto roce nový areál oplotit, zařídit vše potřebné pro rozvody infrastruktury a také vysadit křoviny. Rozmístí i školní včelstva včetně pozorovacího skleněného úlu.

Postaví i biotop

Kromě samostatně stojících stromů budou v budoucnu v arboretu různé skupiny keřů a také bylinné záhony. Součástí areálu bude i biotop mnoha druhů rostlin a také speciální biotop pro čmeláky a včely samotářky.

Včelařská zahrada je momentálně i v Mikulčicích na bývalé černé skládce komunálního odpadu. Vytvořily ji děti z tamního kroužku za pomoci dospělých. V případě arboreta půjde ovšem o úplně jinou kvalitu.

Bude sloužit včelařům z různých kroužků, trvale bude zájemce seznamovat s významem včel či čmeláků pro udržení přírody. Dětem ze základních škol umožní předvádět přírodopis v praxi při spoluvytváření a ošetřování jednotlivých biotopů.