„Ještě než uprchl, šel se rozloučit se svým velkým přítelem Josefem Macháčkem, který sloužil ve Vlkoši na železniční stanici. Promluvili spolu při cigaretě, on jí típl a definitivně odešel," říká provozovatel vlkošského muzea Petr Něnička. Nedopalek mu před lety věnovala dcera Josefa Macháčka Vlasta.

Jako mladá generála Ingra obdivovala. Když na druhý den po jeho odchodu uklízela, poslední stopu po něm schovala na památku. Je zasklená spolu s vytrženým listem deníku jejího otce. Píše v něm právě o tom, jak se s přítelem loučil a jak o stůl típl poslední cigaretu.

Kromě tohoto exponátu muzeum nabízí také zbytek jeho vojenské čepice, množství fotografií a také povyšovací dekrety. Kdo by ale chtěl například vidět originál jeho vyznamenání, musí zamířit do Anglie.