„Teď jde o suché stromy. Vytipujeme ty, které během vegetačního období kácíme. Je to asi sto padesát ovocných stromů. Obdobné množství nových chceme ale zase vysázet,“ řekl Martin Bedrava ze Správy a údržby silnic. „Ze dvou třetin už je kácení za námi.“

Silničáři se podle všeho zaměřili, nebo se teprve zaměří, na místa poblíž Hroznové Lhoty, Čejče, Strážnice, Bzence, Prušánek a dalších několika obcí.

„Jsou tam značně přerostlé trnky,“ poznamenal například Jan Nosek, první muž prušánecké radnice.

„Směrem na Strážnici se některé stromy nahýbají, protože jsou v mokřadu a mohlo by dojít k úrazu. Nejsou to stromy, které by tvořily alej u silnice. Jsou v lese, jenž se táhne poblíž cesty,“ přidal se starosta Bzence Pavel Čejka.

Na několik místech republiky se proti kácení lidé postavili. Silničáři zatím něco podobného v okrese Hodonín neočekávají.

„Pokud proti kácení protestují, jde většinou o aleje vzrostlých stromů. Kdežto my kácíme spíše ty suché a nejde o souvislou řadu,“ konstatoval Bedrava.

Jiná situace by ovšem mohla nastat za několik týdnů. Policie označí rizikové stromy podél silnic, které jsou pro řidiče nebezpečné. Pracovníci Správy a údržby silnic pak dostanou seznam, které kusy je potřeba poslat k zemi.

„To už bude o složitější problematiku, protože nepůjde jen o suché stromy, ale i ty zdravé,“ připustil Bedrava.

Už teď se k takovým krokům staví zamítavě Ministerstvo životního prostředí v čele s Martinem Bursíkem. I oni uznávají, že některých dřevin je potřeba se zbavit. Jednoznačně proti jsou ale v případech, kdy má zmizet celá alej.

„Mnohem efektivnější by bylo, aby správci silnic ve spolupráci s Policií České republiky umístili na klíčová místa dopravní značky, které upozorní řidiče na nutnost zpomalení,“ sdělil ministr Bursík.

„Naším cílem není zachovat každý přestárlý a nebezpečný strom, ale zachovat stromořadí jako významný prvek v naší krajině,“ doplnil Bursíkův náměstek František Pelc.

Autor: Lukáš Ivánek