Petiční akce proti zřízení centra zpracování odpadů v Těmicích vedla až pozastavení řízení o územním rozhodnutí. To stopla firma EKOR s tím, že vyčká na výsledek ankety. Lidé v ní mají na výběr ze tří možností. Buď, že souhlasí s vybudováním kompostárny v takové podobě, v jaké byla projekčně zpracovaná. Nebo že je pro centrum zpracování odpadů, ale bez hygienizační jednotky. A třetí možností je vyslovení nesouhlasu se stavbou.

Těmický petiční výbor voličům doporučuje, aby zaškrtli druhou variantu. „V praxi to znamená, že se nebudou svážet do centra zpracování odpadů kuchyňské zbytky a ani jejich zhygienizovaná podoba,“ píše v příloze anketního lístku petiční výbor. Ten zároveň varuje před křížkem u třetí možnosti, která by znamenala v konečném důsledku kompostárnu i s hygienizací.

Těmičtí mohou hlasovat už v pátek od 14.00 do 22.00 a sobotu od 7.00 do 14.00.