„Nejbližší recyklační místo pro stavební odpad je až v Těmicích,“ připomněl starosta Uhřic Petr Tihelka, proč se lidé často odpadu zbavovali tím, že jej pohodili.

Například v sousedních Dambořicích funguje jen skládka suti vhodné pro recyklaci, kam mohou místní odpad odvést. Pak jej ale stejně obec odváží na recyklaci, už ne přes celý okres do Těmic, ale jen několik kilometrů do Uhřic. Starosta Uhřic ovšem počítá s tím, že linku bude využívat i širší okolí než jen sousední vsi.

Ty mohou navíc recyklovaný materiál využít pro své potřeby. Podrcené cihly či beton se používají k výstavbě zpevněných ploch, místních cest či chodníků.Zařízení na recyklaci stojí v odlehlé části Uhřic – v Janově Dvoře, což je pro okolí výhodné, protože tam vede hlavní tah z Čejče na Brno. Ještě blíže něž Uhřičtí tam mají obyvatelé Žarošic a Násedlovic.

Jak vedení Uhřic nedávno informovalo ve svém zpravodaji, dříve právě do Janova Dvora často mířili ti, kteří se chtěli stavebního odpadu zbavit nepovoleným způsobem.

Zařízení přijme pouze stavební odpady, které neobsahují škodlivé látky ani nesmí být těmito látkami znečištěny. To po vjezdu do areálu kontroluje obsluha linky. Odpad si každý jeho původce dopraví na místo sám. Pokud přiveze suť obsahující i obyčejný komunální odpad, linka jej nepřijme. Za uložení recyklovatelného odpadu se platí poplatky podle jeho druhu. Podrcenou směs si případní zájemci mohou koupit. Recyklační zařízení má kapacitu devět tisíc tun odpadu ročně.

Podle vyjádření dodavatele nehrozí při provozu žádné negativní dopady na životní prostředí. Strojní zařízení, které suť drtí, je navíc umístěné v zadní části areálu a je oddělené od okolí protihlukovou stěnou z betonových panelů.