Václav Frolec
* 27. září 1934 Ratíškovice
+ 14. května 1992 Münster

Mezi jeho hlavní okruhy zájmu patřila materiální lidová kultura, především lidová architektura, lidové zvyky, obyčeje, obřady a slavnosti, vinohradnická kultura, způsob života v karpatské a balkánské oblasti, etnomuzikologie a problémy etnicity.

Věnoval se také metodologii a teorii etnografického terénního výzkumu a otázkám definice etnografických fenoménů.

Narodil se v Ratíškovicích, kde také vychodil obecnou školu. Poté navštěvoval gymnázium ve Velehradě a Uherském Hradišti. V roce 1953 začal studovat hudební vědu a národopis na Filozofické fakultě brněnské univerzity.

Učil na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně etnografii. Obdržel titul docent slovanské etnografie.

Zemřel náhle v květnu 1992 v době jeho pobytu na universitě v Münsteru.