Vakcinaci pracovníci provedou leteckým kladením návnad obsahujících živou oslabenou vakcínu. V ošetřované oblasti budou vyvěšeny varovné plakáty s nápisem „Pozor, území, kde se provádí očkování lišek“ . V zájmu hladkého průběhu akce a ochrany zdraví člověka je třeba dodržovat tyto zásady:V zájmu hladkého průběhu akce a ochrany zdraví člověka je třeba dodržovat tyto zásady:

  • Nedotýkat se položených návnad nebo je dokonce sbírat a manipulovat s nimi. V případě potřísnění očkovací látkou, která je v plastikovém obalu uvnitř návnady, vyhledejte lékaře.
  • Důrazně varovat děti.
  • Nepoužívat k výkonu práva myslivosti lovecké psy po dobu jedenadvaceti dnů. Ostatním majitelům psů se doporučuje omezení vstupu do honiteb.


Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj inspektorát Vyškov předpokládá, že obyvatelé pochopí nutnost určitých omezení v průběhu a po provedení vakcinace jako nezbytná opatření k ochraně zdraví zvířat a zejména lidí.