Krásnou vánoční (ba i velikonoční) tradici posílání pohlednicových přání příbuzným, přátelům a známým donedávna zachovávala každá rodina. Tento všelidový zvyk povstal z osobních přání, která si vyslovovali lidé navzájem ve výroční slavnostní chvíle, spojené se zrozením nového života či nového času.

Tento kulturní fenomén v posledních letech výrazně vlivem běžnějšího rozesílání přání formou mailů nebo SMS zpráv zeslábl. Přesto než dáme klasickým vánočním pohledům nadobro sbohem, bylo by vhodné se podívat trochu do historie tohoto fenoménu. „První komerční pohlednice s tematikou Vánoc se objevila v polovině 19. století v Londýně. Jednoduchý obrázek rodiny popíjející v příjemné náladě víno odstartoval prodej a následné rozesílání tohoto tématu, po kterém přišly na řadu již pro nás klasické zimní motivy. Pohledy se po dalších třicet let exportovaly z ostrovů do celého západního světa. V roce 1875 se pak díky jednomu německému imigrantovi dostala výroba vánočních pohlednic za velkou louži, kde zažila značný boom," uvádí na serveru www.zeny.cz Josef Kraus.

Vše však začalo již v roce 1841 ve Skotsku, kdy tiskárna v Edinburghu vydala první blahopřejné lístky. Za jejich vynálezce je považován jednou anglický obchodník, jindy zase ředitel tamního muzea.

První obrázková pohlednice, nakreslil ji malíř John C. Horsley, spatřila světlo světa v Londýně roku 1843. Jediná tisícovka vytištěné pohlednice spustila lavinu neopakovatelného zájmu. Jejich vydavatel, Henry Cole, čtyři sta kusů rozeslal a zbytek rychle prodal na vánočním trhu. Tisk vánočních obrázkových lístků se v Anglii ujal a je zajímavé, že další zemí, kam se rozšířil, bylo carské Rusko. Teprve po něm zaujala tato vánoční novinka Francouze. Zde se tištěné kolorované vánoční kresby začaly dotvářet pro „zkrášlení" motivy korálků, peří nebo lístečků. Teprve třetí v řadě zájmu bylo Německo, z jehož prostředí se tisk vánočních přání rozšířil nejen do zámoří, ale i do zemí Rakousko-Uherska. V nich byla přání až do konce první světové války psána výhradně v němčině.

Důkazem toho jsou i dodnes četná a v mnoha rodinách zachovaná vánoční a novoroční přání zasílaná právě před sto lety vojíny ze zákopů první světové války. Jejich obvyklým motivem byl voják rakouské armády píšící vánoční přání v zákopu u rozsvíceného vánočního stromečku. České nápisy byly na pohlednicích tištěny až po skončení první světové války. „Hlavními motivy českých vánočních karet byly zasněžená krajina, stromeček, jesličky i andělíčci. Mezi tyto stále stejné motivy, často kýčovitého vzezření, jako velká voda vrhly umělecké kresbičky Josefa Lady. Takzvané ladovky z 20. a 30. let minulého století jsou dodnes velice ceněnými pohlednicemi se svým osobitým způsobem ztvárnění i originální tematikou. Na návrzích pohlednic pracovala i taková slavná jména jako Aleš, Wenig, Goth a další. Postupem času ovšem začala uměleckost pohledů mizet s tím, jak docházelo k rozšíření a modernizaci fotografické techniky. Zátiší svícnů, ozdobený stromek, zasněžená krajina, ale i budovatelští hrdinové, skrytá reklama podniků vyrábějících spotřební zboží a vojáci v zimě na stráži, to vše se začalo objevovat na vánočních pohlednicích," dodává Kraus.

Dnes jsou nejčastějšími motivy vánočních pohledů zimní krajina, svíce s ozdobami a dárky nebo betlémská rodina s narozeným Ježíškem a nezbytnou jasně zářící hvězdou.

Krásu vánočních přání shromáždila do jedinečného Muzea pohlednic Květuše Veselá ze Svitav. „Její soukromá sbírka čítá přes 175 tisíc pohlednic a tato bývalá zdravotní sestra je i první českou soudní znalkyní v oboru filokartie," píše v Malé encyklopedii Vánoc Valburga Vavřinová.

Přesto vánoční pohlednicová přání, byť jsou dnes výrazně na ústupu, stále ještě nepatří do muzejních vitrín a sbírek. Zůstávají jedinečným dokladem trvajícího osobního vztahu odesilatele k adresátovi. Ve vlastní rukou psaném textu posíláme část svého srdce, svůj stisk ruky, osobní radostný pozdrav a přání štěstí, zdraví, hojnosti i pokoje.

To vše lidé vyčtou mezi řádky rukopisného přání, které je stále vedle osobní zdravice nejvýraznějším poslem dobrých zpráv a očekávání, končícího i v čase vánočním slovy: Se srdečným pozdravem, stálou vzpomínkou na Vás a s myšlenkou na šťastné shledání.

FRANTIŠEK SYNEK