„Hlavním kazatelem na slavnostní mši bude Michael Pojezdný, strahovský opat a předseda Konference řeholních představených v České republice,“ sděluje strážnický farář Lukasz Karpinski.

Strážnici při této vzácné příležitosti navštíví i Pedro Aguado, což je generální představený řádu piaristů z Říma. Přijedou tam také další spolubratři z celé Evropy.

Oslavy budou pokračovat i následující den. Třetího června se v chrámu Panny Marie Strážnické uskuteční koncert oratorium Jeruzalémské písně, na kterém vystoupí sbor a orchestr studentů piaristických škol z Polska. Katolický řeholní řád piaristů založil v Římě koncem šestnáctého století sv. Josef Kalasanský. Ten také vyslal první skupinu piaristů do českých zemí. První piaristé přišli v roce 1631 do Mikulova, kde založili kolej se školou a kostelem. O dva roky později přichází piaristé i do Strážnice na žádost hraběte Františka Mágnise.

Strážnice se tak stala druhým mimoitalským městem, kde řád působil. Jejich zdejší činnost byla přerušena až v roce 1950 a znovuobnovena pak roku 1994, kdy strážnický rodák arcibiskup Jan Graubner pozval piaristy zpět do Strážnice.

BARBORA ALBRECHTOVÁ